Počasie Nitra tu
 
 

OZNAM - Zmena stránkových hodín

Kancelária otvorená od 19.04.2021

Oznam – stránkové hodiny – zmena
Platnosť od 19. 4. 2021 do 30. 4. 2021

 
Na základe rozhodnutia Výboru SRZ MsO Nitra oznamujeme našim členom, že pokladňa SRZ MsO Nitra sa pre verejnosť
otvára od 19. 4. 2021
Stránkové hodiny:
 
19. 4. 2021 od 12,00 do 16,00 hod
20. 4. 2021 od 12,00 do 16, 00 hod
21. 4. 2021 nestránkový deň
22. 4. 2021 od 12,00 do 16,00 hod
23. 4. 2021 od 12,00 do 16,00 hod
24. 4. 2021 od 9,00 do 12,00 hod /sobota/
 
26. 4. 2021 od 12,00 do 16,00 hod
27. 4. 2021 od 12,00 do 16,00 hod
28. 4. 2021 nestránkový deň
29. 4. 2021 od 12,00 do 16,00 hod
30. 4. 2021 od 12,00 do 16,00 hod
 
Počas uvedených stránkových hodín bude posledný člen s jednou požiadavkou vybavený 5 minút pred koncom stránkových hodín.
 
 
Posledný termín na úhradu členského  je 30. 4. 2021.
Členovia, ktorí si túto povinnosť do uvedeného termínu nesplnia, zanikne im členstvo.

 
Podanie elektronického vybavovania povolení končí dňom 15. 4. 2021.
 
Členovia, ktorí požiadali o elektronické vybavenie povolení /zaslanie prostredníctvom pošty/ nebudú počas stránkových hodín vybavovaní, doklady im budú zaslané poštou.
Týmto vyzývame tých členov, ktorí už majú uhradené členské bankovým prevodom a ešte neposlali poštou svoj členský a brigádnický preukaz, aby tak urobili čím skôr.
 
Každá zmena stránkových hodín bude včas oznámená v súlade s platnými nariadeniami.
 

counter

13
Posledná úprava: 23.Oct.2021 01:10:12 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk